W tym roku świętujemy 30 lat istnienia PROLOG School of Polish – trzy dekady pasji i zaangażowania w nauczanie polskiego.


Kiedy w 1994 roku otwieraliśmy PROLOG, języka polskiego uczyli się głównie „Polonusi”, choć mieliśmy także stypendystów z Niemiec, którzy na intensywnych, semestralnych kursant dochodzili z poziomu podstawowego do średniozaawansowanego. Te kursy szczególnie nam się podobały, gdyż patrząc z punktu widzenia studentów, którzy inwestując nieco ponad 3 miesiące swojego czasu i wysiłku, w zamian zyskiwali dobrą, roboczą znajomość języka polskiego. Do tej pory wydaje nam się to świetną inwestycją – 3 miesiące czasu = poznanie nowego języka 😊


Od początku nieustannie dążyliśmy do doskonalenia naszych metod nauczania, do wysokiej jakości edukacji, starając się zawsze o znajdywanie i implementowanie sposobów na szybsze i przyjemniejsze uczenie języka polskiego. Dbaliśmy też o indywidualne podejście do każdego kursanta.


Skumulowana wiedza i doświadczenie zespołu doprowadziło do momentu, w którym postanowiliśmy pójść o krok dalej i podjąć wyzwanie stworzenia czegoś nowego, co umożliwiłoby szybszy rozwój językowy jeszcze większej liczbie osób. Tak powstał PROLOG Publishing, od samego początku stając się wydawnictwem wyznaczającym kierunki w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


To był kolejny etap naszej misji edukacyjnej, kolejny krok w zapewnieniu szerokiemu kręgowi kursantów (nasze podręczniki trafiają do 38 krajów) kompleksowego wsparcia w poznawaniu języka polskiego. Dzięki PROLOG Publishing możemy oferować  nie tylko najlepsze lekcje na miejscu, w Krakowie, ale także zapewniać materiały, dzięki którym uczenie się języka polskiego  w sposób skuteczny i przyjemny jest możliwe gdziekolwiek na świecie.


Dziś, patrząc wstecz, jesteśmy pełni wdzięczności za każdy dzień naszej drogi, za każdego kursanta, który powierzył nam swoją naukę, za każdego pracownika, który budował zespół i wkładał serce w rozwój PROLOGU, za każdego partnera, który nas wspierał.


Dziękuję Wam wszystkim za te 30 niezapomnianych lat i za to, że jesteście częścią naszej historii. Niech kolejne lata będą równie pełne pasji, radości i sukcesów w uczeniu i uczeniu się języków, jak te minione.


Dziękuję!

Mariusz Siara

Dyrektor

PROLOG School of Polish


P.S. Przez cały 2024 rok, z okazji 30-lecia PROLOGU wszyscy kursanci języka polskiego, biorący udział w kursach stacjonarnych przy ul. Bronowickiej 37 w Krakowie, mogą, po uzupełnieniu opinii, otrzymać egzemplarz wybranej przez siebie książki PROLOG Publishing!

Categories: Bez kategorii