noun_Location_1755669Created with Sketch.

Ul. Bronowicka 37

30-084 Kraków

Pon — Pt: 9:00 — 19:30

Regulamin

1. Ostateczne zarezerwowanie miejsca na kursie następuje po wypełnieniu formularza online lub wersji pdf, wysłaniu go do szkoły PROLOG i wpłaceniu 50 EUR zaliczki.

2. Uczestnik/-czka kursu musi mieć co najmniej 18 lat.

3. Jedna godzina lekcyjna w Prologu trwa 45 minut.

4. Intensywność / Liczba kursantów:

KURS STANDARD

4 godziny lekcyjne dziennie w grupie liczącej od 4 do 8 osób

3 godziny lekcyjne dziennie w grupie liczącej 2-3 osoby

2 godziny lekcyjne dziennie, jeśli na wybranym kursie będzie tylko jedna osoba

WARSZTAT GRAMATYKA
5 godzin lekcyjnych na tydzień w mini-grupie 2-4 osób
3 godziny lekcyjne na tydzień w przypadku, gdy tylko jedna osoba jest w grupie

WARSZTAT KONWERSACJE
5 godzin lekcyjnych na tydzień w mini-grupie 2-4 osób
3 godziny lekcyjne na  tydzień w przypadku, gdy tylko jedna osoba jest w grupie

5. W cenie kursu zawarte jest: kurs, materiały kursowe (podręcznik kursowy z MP3 ćwiczenia z MP3 – w przypadku minimalnej długości trwania kursu 2 tygodnie), test określający poziom, egzamin końcowy, certyfikat.

6. Maksymalna liczba uczniów w jednej grupie jest ograniczona do 10 osób. Przeciętnie można się spodziewać około 5 uczestników w grupie. Jest jednak możliwe, że w lipcu i sierpniu maksymalna liczba uczniów w grupie może wzrosnąć do 12 osób.

7. Wszystkie opłaty – za kurs i zakwaterowanie muszą być zapłacone w całości najpóźniej w drugim dniu kursu.

8. Depozyt nie podlega zwrotowi. Depozyt jest częścią ceny kursu.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia osobistego w pomieszczeniach szkolnych.

10. Student jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane w szkole, lub w miejscu zakwaterowania.

11. Student uczestniczy w programie towarzyszącym oferowanym przez PROLOG m na własne ryzyko. Szkoła lub osoba prywatna pracująca w szkole nie może ponosić odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia mienia osobistego. Dlatego też zalecamy zakupienie ubezpieczenia we własnym zakresie, w szczególności zdrowotnego, wypadkowego i OC.

12. W przypadku kursów z małą ilością uczestników program dodatkowy może być ograniczony lub odwołany. W takiej sytuacji biuro dostarczy wszystkie niezbędne informacje o możliwych opcjach zwiedzania i pomoże z organizacją, rezerwacjami. itp.

13. Przyjazd i wyjazd: zakwaterowanie jest dostępne jeden dzień przed rozpoczęciem kursu, tj. od niedzieli i pozostaje do Państwa dyspozycji aż do dnia po ostatnim dniu kursu, czyli do soboty.

14. W weekendy i święta publiczne zajęcia się nie odbywają i nie są odrabiane.

15. Jeżeli student nie uczestniczył w zajęciach z powodów osobistych, koszt kursu nie podlega zwrotowi.

16. Jeżeli uczestnik potrzebuje wizy studenckiej by przyjechać do Polski, opłata za kurs musi być zapłacona w całości. Po otrzymaniu płatności, Prolog wysyła oryginalne zaproszenie do odpowiedniego Konsulatu RP oraz kopie do ucznia.
b. Jeśli wiza jest przyznana, szkoła wymaga pisemnego potwierdzenie planowanej daty przyjazdu studenta.
c. W przypadku gdy wiza nie zostanie przyznana, szkoła wymaga pisemnego odrzucenia z konsulatu i zwróci zapłaconą kwotę po potrąceniu opłaty manipulacyjnej wizowej w wysokości 50 euro plus koszty przelewów.

17. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wszystkie dane osobowe zebrane przez Szkołę Języka Prolog mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

Anulowanie rezerwacji / zmiany rezerwacji
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w odniesieniu do ochrony niektórych praw konsumentów, Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternaście) dni od daty zakupu.
2. W przypadku rezygnacji z kursu, PROLOG musi zostać poinformowany na piśmie w formie listowej lub elektronicznej jak najszybciej, lecz nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Koszty rezygnacji są ograniczone do sumy 50 euro, tj. depozytu i opłat bankowych.

3. Jeśli student zrezygnuje z kursu bez poinformowania szkoły PROLOG na piśmie, pełna opłata za kurs musi być zapłacona i nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku rezygnacji student może zaproponować inną osobę, która przystąpi do kursu w tym samym terminie. Prolog w ciągu 7 dni może zaakceptować lub odrzucić taka propozycję wg. własnego uznania.

5. Po rozpoczęciu kursu żadne opłaty nie podlegają zwrotowi.

6. PROLOG nie może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w przypadku nieprzewidzianych katastrof lub problemów osobistych czy zdrowotnych.

7. Kwota uiszczona za opłacony kurs zostanie z uwzględnieniem punktów 1-6 zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma z deklaracją rezygnacji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

8. Reklamacje i uwagi należy składać w biurze szkoły, pocztą lub pod adresem mailowym: polish@prolog.edu.pl. Zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po otrzymaniu. 

Sposoby płatności
• w momencie rezerwacji i zapłacenia depozytu lub całości opłaty za kurs pomiędzy Szkołą PROLOG a klientem zostaje zawarta umowa.

Jak zapłacić za kurs w całości?
Jak tylko student otrzyma potwierdzenie zapisu na kurs, dostępne są następujące opcje pełnej zapłaty za kurs oraz koszty zakwaterowania (minus już wpłacona kaucja):
• Płatność z góry przelewem bankowym na konto:
IBAN: PL 09 1140 2017 0000 4512 0095 1780
SWIFT (BIC): BREX PL PW MUL
Nazwa banku: BRE BANK SA (d. Bank Rozwoju Eksportu SA)
• Płatność z góry kartą płatniczą(Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
• Płatność gotówką w pierwszym dniu kursu.

Właścicielem szkoły jest firma „Prolog” Szkoła Języków Obcych Mariusz Siara z siedzibą w Krakowie, ul. Bronowicka 37.
NIP: 813 108 44 15
REGON: 350663904

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: polish@prolog.edu.pl.

Rezerwując i płacąc za kurs językowy w szkole PROLOG, akceptuję powyższe warunki i wymagania.