Prolog
na Youtube !

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


NASZE CELE I METODY NAUCZANIA

Zdajemy sobie sprawę, że uczenie się języka polskiego jest trudne. Dokładamy wszelkich starań, aby uczynić ten proces łatwiejszym i przyjemniejszym. Nasz program obejmuje stopniowe doskonalenie umiejętności językowych. Począwszy od najbardziej potrzebnych podstawowych sytuacji komunikacyjnych aż do stopniowego opanowywania języka.

Zajęcia odbywają się w komunikatywnym podejściu: nasz program koncentruje się na komunikacji ustnej i rozumieniu ze słuchu, a także rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku obcym.

Maksymalny nacisk kładziony jest na aktywny udział uczestników w procesie nauczania-uczenia się przez różne tryby nauczania (projekty zadaniowe wewnątrz i poza szkołą; studia przypadków, uczenie oparte na wiedzy doświadczeniu i indywidualnym potencjale uczestników; motywowanie poprzez wykorzystanie autentycznych materiałów - gazety, czasopisma, druki i formularze, zaspokojenie specyficznych potrzeb uczestników (telefon, komunikacja) - nacisk jest położony na rozumienie ze słuchu (korzystanie z usług audiowizualnych materiałów dydaktycznych). Komunikatywne podejście pozwala studentom komunikować się w języku polskim przy już na wczesnym etapie nauki języka.

Rola nauczyciela jako osoby, która pobudza, koordynuje i nadzoruje proces uczenia się.


Testy: uczestnicy podchodzą do testu końcowego (pisemnego i ustnego). Uczniowie muszą zdobyć minimum 80% ogólnej liczby punktów, aby zdać test. Wyniki testu pozwolaja na ocenę efektywności kursu i wskazanie tych elementów języka, który uczeń musi poprawić indywidualnie lub w trakcie studiów (mniej intensywnie, w miejscu pracy czy miejscu zamieszkania).

Nasi nauczyciele

W PROLOGu wierzymy, że nawet najlepsze metody nauczania i programy muszą być wspierane z przez w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Zajęcia odbywają się zgodnie z metodą komunikacyjną, co oznacza, że wszelkie inne języki niż język polski są używane bardzo rzadko. Jednak wszyscy nasi nauczyciele mówią w co najmniej jednym języku obcym. Nasi nauczyciele są absolwentami różnych studiów filologicznych (niemiecki, angielski i włoski), którzy zostali specjalnie przeszkoleni do nauczania języka polskiego jako języka. Metoda nauczania języka polskiego, która jest używana w naszej szkole opiera się na wykorzystaniu głównie języka polskiego do nauki w klasie. Jednak wiedza o języku angielskim, francuskim lub niemieckim ułatwia proces uczenia się (umożliwia nauczycielowi wyjaśnienie trudniejszych punktów gramatyki w języku, który uczeń rozumie lepiej).
Średnia wieku nauczycieli wynosi około 30-35 lat.
Wśród naszych nauczycieli mamy również autorów Hurra-bardzo popularnej serii podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego. "Hurra" został opublikowany przez PROLOG ze wsparciem unijnego programu Socrates. Aby dowiedzieć się więcej o serii proszę wejść na stronę: www.prologpublishing.pl

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele w szkole mają do dyspozycji szeroką gamę materiałów metodycznych i metod nauczania, które zostały opracowane przez PROLOG w ciągu ostatnich 25 lat nauczania języka polskiego. Od 2005 Hurra! podręczniki z serii i skoroszyty z płyty CD są wykorzystywane podczas zajęć. Seria została opracowana przez PROLOG jako projekt współfinansowany ze środków UE. Aby dowiedzieć się więcej o serii proszę wejść na stronę: www.prologpublishing.com