Prolog
na Youtube !

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


                         intensive5 

 

             
                                       

* W części STANDARD 4 godz. lekcyjne dziennie odbywają się w grupach liczących 2–8 osób, jeśli na wybranym kursie będzie tylko jedna osoba, student otrzymuje 14 godz. lekcyjnych zajęć.

* W części WARSZTATOWEJ 5 godz. lekcyjncyh otrzymuje student w grupach liczących 2–5 osób, jeśli na wybranym warsztatcie będzie tylko jedna osoba, student otrzymuje 3 godz. lekcyjne zajęć.

             

Cennik

 

            

intensive10

                 

 

Cennik