Prolog
na Youtube !

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


Jeżeli uczestnik potrzebuje wizy studenckiej by przyjechać do Polski, opłata za kurs musi być zapłacona w całości w momencie zapisu. Po otrzymaniu płatności, Prolog wysyła potwierdzenie zapisu na kurs do odpowiedniego Konsulatu RP oraz kopię do ucznia. Szkoła wymaga pisemnego potwierdzenie planowanej daty przyjazdu studenta. W przypadku gdy wiza nie zostanie przyznana, szkoła wymaga okazania (pocztą elektroniczną) pisemnego odrzucenia z konsulatu.W przypadku kiedy wiza nie została przyznana, student otrzymuje zwrot kosztów. Kwota zwrotu jest pomniejszona o 50 EUR (opłata administracyjno-wizowa) oraz o koszty przelewu bankowego.

Projekt bez tytułu